Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Ocean Vanguard

Statoil ASA har fått samtykke til leteboring i Norskehavet med den flyttbare innretningen Ocean Vanguard (bildet). Samtykket gjelder letebrønn 6608/11-5 som ligger omtrent 25 kilometer nordøst for Norne.


Ocean Vanguard (tidligere West Vanguard) er en boreinnretning av type Bingo 3000 som ble ferdigstilt i 1982 ved Trosvik Verksted AS. Den har senere gjennomgått en rekke oppgraderinger. Innretningen er klasset i DnV. Den opereres av Diamond Offshore Netherlands BV. Ocean Vanguard fikk 2. juli 2004.

Boringen planlegges igangsatt så snart Ocean Vanguard har avsluttet en brønn for Esso samt Statoils brønn 34/10-49 S. Estimert tidspunkt for borestart for letebrønn 6608/11-5 (se kartet) er månedsskifte mai/juni 2006.

lokasjon brønn 6608/11-5, rødt punkt

Arbeidet med brønnen har en estimert varighet på 26 dager.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss