Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Mærsk Guardian i den sørlige Nordsjøen

DONG E&P Norge A/S (Dong) har fått samtykke til leteboring av brønn 1/3-11 med den flyttbare innretningen Mærsk Guardian.


Brønnen tilhører utvinningstillatelse 274 og ligger ca 290 kilometer sørvest for Stavanger (kartet).

Brønnlokasjon

Vanndypet på stedet er ca 72 meter. Brønnens UTM-koordinater er 482978E og 6300813N.

Mærsk Guardian opereres av Maersk Contractors Norge AS. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) 1.11.2002.

I følge samtykkesøknaden vil Dong starte boringen i april 2008. Aktiviteten har en forventet varighet på 65 dager.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |