Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Mærsk Guardian i den sørlige Nordsjøen

BG NORGE AS (BG) har fått samtykke til leteboring av brønn 15/12-P med den flyttbare innretningen Mærsk Guardian.


Location of the well

Brønnen tilhører utvinningstillatelse 292 og har følgende geografiske koordinater:

N 58° 00' 13.83", Ø 1° 55' 16.30". Vanndybden på stedet er 85 meter.

Mærsk Guardian opereres av Maersk Contractors Norge AS. Innretningen fikk (SUT) 1.11.2002.

BG er operatør i utvinningstillatelse 292, øvrig rettighetshaver er Lundin Petroleum.

Boringen har en estimert varighet på 64 dager.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss