Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Mærsk Guardian i den sørlige Nordsjøen

Dong E og P Norge AS (Dong) har fått samtykke til leteboring av brønn 1/3-10 med den flyttbare innretningen Mærsk Guardian.


Brønn 1/3-10 tilhører utvinningstillatelse 274 og ligger ca 260 kilometer sørvest for Stavanger (kartet). Vanndypet på stedet er ca 72 meter.

Brønnlokasjon

Mærsk Guardian opereres av Maersk Contractors Norge AS. Innretningen fikk (SUT) 1.11.2002.

I følge samtykkesøknaden vil Dong starte boringen i august eller september 2007.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss