Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Mærsk Giant

Talisman Energy Norge AS (TENAS) har fått samtykke til boring og testing av tre letebrønner i blokkene 7/8 og 7/11 i den sørlige Nordsjøen.


Lokasjon (rødt punkt)Brønnene (rødt punkt) 7/8-5S, 7/11-11S og A samt 7/11-12S tilhører utvinningstillatelse 301. Området ligger 250 kilometer sørvest for Jæren. Vanndybden på lokasjon er ca 80 meter.

Boringen og testingen skal utføres med den flyttbare innretningen Mærsk Giant som eies av AP Møller AS. Innretningen fikk vår samsvarsuttalelse i februar 2002.

Boringen i det aktuelle området vil vare til slutten av 2006. Mærsk Giant vil imidlertid også gjennomføre andre aktiviteter i denne perioden.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss