Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Maersk Giant utenfor Egersund

StatoilHydro Petroleum AS (StatoilHydro) har fått samtykke til leteboring i Nordsjøen med den flyttbare innretningen Mærsk Giant.


Samtykket gjelder boring av brønn 7/1-2-Yoda (kartet) som tilhører utvinningstillatelse 271 med StatoilHydro som operatør og Talisman Energy Norge AS som øvrig rettighetshaver. Varigheten av boringen er estimert til ca 50 dager.

 

Mærsk Giant er en oppjekkbar flyttbar boreinnretning som eies og opereres av A.P. Møller-Mærsk Gruppen.

Innretningen er bygget i Japan hos Hitachi, ferdigstilt i 1986. Mærsk Giant kan operere i opp til 107 m vanndyp og har plass til 87 personer.

Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) i februar 2002.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |