Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Leiv Eiriksson – brønn 6603/12-1

Samtykke: A/S Norske Shell har fått samtykke til leteboring av brønn 6603/12-1 med den flyttbare innretningen Leiv Eiriksson.


Brønnen tilhører utvinningstillatelse 326  og ligger i Norskehavet ca 370 kilometer vest for Sandnessjøen (kartet).

Lokasjonskart

Estimert  tidspunkt for oppstart av boringen er i følge samtykkesøknaden, tidligst medio desember 2008. Aktiviteten har en forventet varighet på ca 100 dager.

Leiv Eiriksson eies og opereres av Ocean Rig AS. Innretningen fikk ny samsvarsuttalelse (SUT) 11.7.2008 (lenke).

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |