Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Leiv Eiriksson – brønn 6305/5-3 S

Samtykke: A/S Norske Shell (Shell) har fått samtykke til leteboring på Ormen Lange med den flyttbare innretningen Leiv Eiriksson.


Samtykket gjelder boring av avgrensningsbrønn 6305/5-3 S. Brønnen ligger i Norskehavet om lag 100 kilometer nordvest av Mørekysten, og tilhører utvinningstillatelse 208, 209 og 250.

Leiv Eiriksson (source ABB)

Leiv Eiriksson (bildet) eies og opereres av Ocean Rig AS. Innretningen fikk ny samsvarsuttalelse (SUT) 11.7.2008 (lenke).

Boringen vil starte mellom 20. mai og 20. juni 2009, avhengig av varigheten av innretningens nåværende leteboring.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |