Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Deepsea Delta

Petroleumstilsynet har gitt Esso Norge AS samtykke til leteboring av brønn 16/1-7 med den flyttbare innretningen Deepsea Delta.


Aktiviteten vil foregå ca. 220 km vest for Stavanger.

Brønn 16/1-7 tilhører utvinningstillatelse 001B med Esso (operatør) og Statoil som rettighetshaver.

Deepsea Delta (bildet) opereres av Odfjell Drilling AS. Innretningen fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT) i februar 2004.

Planlagt dato for oppstart er mai 2004 og aktiviteten vil vare i 40 til 75 dager.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss