Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Deepsea Atlantic – blokk 34/10

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til leteboring i den nordlige Nordsjøen med den flyttbare innretningen Deepsea Atlantic.


Samtykket gjelder boring av letebrønn 34/10-53 S og sidesteg 34/10-53 A på Gullfaksfeltet.

Brønnen tilhører utvinningstillatelse 050 og har følgende geografiske koordinater:

N 61º 04’ 04,678”, Ø 02º 07’ 00,340”. Vanndypet på lokasjonen er 137 meter.

Forventet oppstart av aktiviteten er i oktober 2009. Varigheten av boringen er estimert til 141 dager.

Deepsea Atlantic (source StatoilHydro) 

Deepsea Atlantic (bildet) er en boreinnretning av type MODU GVA 7500 som opereres av Odfjell Drilling AS. Innretningen ble ferdigstilt i 2009 og er registrert i Norge. Klasseselskap er DNV.

Deepsea Atlantic fikk samsvarsuttalelse 8. Juli 2009 (lenke).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |