Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Bredford Dolphin i den nordlige Nordsjøen

BG Norge AS (BG) har fått samtykke til leteboring av brønn 34/3-1 S med den flyttbare innretningen Bredford Dolphin.


Brønn 34/3-1 tilhører utvinningstillatelse 373S og har følgende geografiske koordinater:

N 61° 48' 46.3",  Ø 02° 46' 46.6". Vanndybden på stedet er ca 410 meter.

Lokasjonskart

I følge samtykkesøknaden vil aktiviteten starte i slutten av mars 2008, og har en forventet varighet på 70 dager.

Bredford Dolphin er en type Semisub Aker H-3-innretning som opereres av Dolphin AS. Innretningen fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse i juni 2007.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |