Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Bredford Dolphin – brønn 25/8-17

Samtykke: ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (ExxonMobil) har fått samtykke til leteboring av brønn 25/8-17 med den flyttbare innretningen Bredford Dolphin.


Letebrønn 25/8-17 tilhører utvinningstillatelse 027D og er lokalisert i Nordsjøen, ca. 7 kilometer sydøst for Jotunfeltet og 26 kilometer nord for Balderfeltet.

Brønnen har følgende geografiske koordinater:

N 59° 23’ 32.039’’, Ø 02° 20’ 01.948’’. Vanndypet på borelokasjonen er  127 m.

Det norske oljeselskap ASA (Det norske) borer brønnen på vegne av ExxonMobil som er operatør i utvinningstillatelsen.

Forventet oppstart av boringen er medio august 2009, men vil avhenge av resultatene fra boreaktivitetene som er planlagt i forkant.
 
Aktiviteten har en varighet på ca 33 dager ved tørr brønn og 64 dager ved funn.

Bredford Dolphin (source: BG Norge)

Bredford Dolphin (bildet) er en tredje generasjons halvt nedsenkbar boreinnretning av Aker H-3 design, bygget i 1976 av Aker Engineering.

Innretningen eies av Fred Olsen ASA og opereres av Dolphin AS, med hovedkontor i Stavanger. Bredford Dolphins flaggstat er Singapore, med DNV som klassifiseringsselskap.

Innretningen fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse 28.6.2007 (lenke).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |