Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Bredford Dolphin – brønn 25/8-16 S

Samtykke: ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (ExxonMobil) har fått samtykke til leteboring av brønn 25/8-16 S med den flyttbare innretningen Bredford Dolphin.


Brønnen tilhører utvinningstillatelse 027D og ligger i den nordlige Nordsjøen ca 15 kilometer nord for Balderfeltet.

Det norske oljeselskap ASA (Det norske) skal bore brønnen på vegne av operatøren ExxonMobil.

Bredford Dolphin (kilde: BG Norge)

Bredford Dolphin (bildet) som opereres av Dolphin AS, er en type Semisub Aker H-3-innretning. Innretningen fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse 28.6.2007 (lenke).

Forventet oppstart av boringen er medio mars 2009, men vil avhenge av resultatene fra boreaktivitetene som er planlagt i forkant.

Varigheten for aktiviteten er ca 34 dager.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |