Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Bredford Dolphin – brønn 15/9-23

Samtykke: Det norske oljeselskap ASA (Det norske) har fått samtykke til leteboring i sørlig del av Nordsjøen med den flyttbare innretningen Bredford Dolphin.


Letebrønn 15/9-23 ligger om lag 22 kilometer nordøst for Vargfeltet, ti kilometer sørvest for Sleipner A-innretningen og 208 kilometer fra norskekysten (Utsira).

Formålet med brønn 15/9-23 er å undersøke hydrokarbonpotensialet i et prospekt kalt Skardkollen.

Brønnen tilhører utvinningstillatelse 408 og har følgende geografiske koordinater: N 58° 16’ 29.10’’, Ø 01° 52’ 23.19’’.

Vanndypet på borelokasjonen er 84 m.

Forventet oppstart er medio september 2009.

Varigheten for aktiviteten er om lag 48 dager ved tørr brønn og 83 dager ved funn, testing og logging.

Bredford Dolphin (source: BG Norge)

Bredford Dolphin (foto) er en tredjegenerasjons halvt nedsenkbar boreinnretning av typen Aker H-3, bygget i 1976.

Innretningen er eid av Fred Olsen ASA og opereres av Dolphin AS (Dolphin), med hovedkontor i Stavanger. Flaggstat er Singapore, med DNV som klassifikasjonsselskap.

Bredford Dolphin fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil 28.6.2007.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

,
E-post: |