Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Bredford Dolphin

Lundin Norway AS har fått samtykke til leteboring med den flyttbare boreinnretningen Bredford Dolphin i blokk 16/2.


Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Lundin Norway AS samtykke til leteboring av brønn 16/2-21.

Boringen er planlagt startet medio april 2013 og vil ha en varighet på cirka 40 dager, avhengig av funn.

Brønnens planlagte posisjon ved boring vil være:

  • 58° 46' 40.81" N
  • 02° 36' 38.77" Ø

Borestedet er lokalisert i den midtre delen av Nordsjøen og tilhører utvinningstillatelse 501. Havdypet på stedet er cirka 112 meter.


Bredford Dolphin (bildet) er en tredjegenerasjon halvt nedsenkbar boreinnretning av typen Aker H-3. Innretningen ble ferdigstilt i 1976.Bredford Dolphin er eid av Fred Olsen ASA og operert av Fred Olsens datterselskap Dolphin AS (Dolphin). Selskapet har hovedkontor i Stavanger.Innretningen er registrert i Singapore, med DNV som klassifiseringsselskap.

Bredford Dolphin fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i 2007.

Brev til Lundin Norway as

Journal 2013/289

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064