Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Aker Barents - brønn 6407/12-2

Samtykke: GDF SUEZ E&P Norge AS har fått samtykke til leteboring av brønn 6407/12-2 i Norskehavet med den flyttbare innretningen Aker Barents.


Brønn 6407/12-2 tilhører utvinningstillatelse 469 og ligger ca 70 nautiske mil nord for Kristiansund og ca 10 nautiske mil sør for Draugen (se kart).

Location of the well

Rettighetshavere er GDF SUEZ E&P Norge AS (operatør), Aker Exploration ASA og Discover Petroleum AS.

Planlagt oppstart er medio september 2009. Boringen har en estimert varighet på 30 døgn.

Aker Barents er en 6. generasjons halvt nedsenkbar boreinnretning konstruert i henhold til H-6e konsept for boreoperasjoner på vanndyp opptil 3000 m og i arktiske strøk.

Innretningen ble levert som nybygg i 2. kvartal 2009, bygget av Aker Solutions ved Stord verft i Norge. Den eies og opereres av Aker Drilling, med hovedkontor i Stavanger.

Aker Barents fikk samsvarsuttalelse (SUT) 10. juli 2009 (lenke).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |