Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Aker Barents - brønn 6306/6-2

Samtykke: Det norske oljeselskap ASA (Det norske) har fått samtykke til leteboring i Norskehavet med den flyttbare innretningen Aker Barents.


Samtykket gjelder boring av letebrønn 6306/6-2 som tilhører utvinningstillatelse 321.

Brønnen er lokalisert 85 km sørvest for Draugen, 65 km øst for Ormen Lange, og har følgende geografiske koordinater:

N 63° 41' 12.859'', Ø 6° 40' 15.292''.

Estimert varighet for boreoperasjonen er ca 45 dager. Det er ikke planlagt testing av brønnen, men det ligger inne en opsjon for å bore et sidesteg.

Brønnen skal permanent plugges og forlates etter boring.

Aker Barents (source: Aker)

Aker Barents (bildet) er 6. generasjons halvt nedsenkbar boreinnretning konstruert i henhold til H-6e konsept for  boreoperasjoner på vanndyp opptil 3000 m og i arktiske strøk.

Innretningen ble levert som nybygg i 2. kvartal 2009, bygget av Aker Solutions ved Stord verft i Norge. Den eies og opereres av Aker Drilling, med hovedkontor i Stavanger.

Aker Barents fikk samsvarsuttalelse (SUT) 10. juli 2009 (lenke).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |