Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Aker Barents – brønn 25/1-11

Samtykke: Det norske oljeselskap ASA (Det norske) har fått samtykke til leteboring i den nordlige Nordsjøen med den flyttbare innretningen Aker Barents.


Samtykket gjelder boring av letebrønn 25/1-11 som tilhører utvinningstillatelse 460.

Brønnen er lokalisert 12 kilometer sør for Friggfeltet og 10 kilometer nord for Vale (se kart). Korteste avstand til norskekysten (Austevoll) er ca 160 kilometer.

Location of the well

Brønnen har følgende geografiske koordinater:

N 59° 47' 25.1'', Ø 2° 13' 6.4''. Vanndyp på stedet er 107 m.

Rettighetshavere i utvinningstillatelsen er Det norske (operatør) og Aker Exploration ASA.

Forventet oppstart for boring er 1. oktober 2009. Varigheten for aktiviteten er beregnet til ca 40 dager.

Aker Barents er en såkalt 6. generasjons halvt nedsenkbar boreinnretning konstruert i henhold til H-6e konsept for boreoperasjoner på vanndyp opptil 3000 m og i arktiske strøk.

Innretningen ble levert som nybygg sommeren 2009, bygget av Aker Solutions ved Stord verft i Norge.

Aker Barent fikk samsvarsuttalelse (SUT) i juli 2009 (lenke). Innretningen opereres av Aker Drilling Operations AS.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |