Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring i Norskehavet – brønn 6608/10-12

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til leteboring av brønn 6608/10-12 med den flyttbare innretningen Ocean Vanguard.


Brønnen tilhører utvinningstillatelse 128 og har følgende geografiske koordinater:

N 66° 13' 45.69",  Ø 08° 18' 45.86". Vanndypet på stedet er 334 meter. Nærmeste avstand til land er 170 kilometer (Vega).

 Lokasjon av brønn 6608/10-12

Lokasjon brønn 6608/10-12

Ocean Vanguard (tidligere West Vanguard) er en boreinnretning av type Bingo 3000 som ble ferdigstilt i 1982 ved Trosvik Verksted AS. Den har senere gjennomgått en rekke oppgraderinger. Innretningen er klasset i DNV. Den opereres av Diamond Offshore Netherlands BV. Ocean Vanguard fikk samsvarsuttalelse (SUT) 2. juli 2004 (lenke).

Boringen starter i september 2008 etter at Ocean Vanguard har avsluttet leteboringen av brønn 34/7-33 (lenke). Aktiviteten har en planlagt varighet på 45 døgn.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |