Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring i Norskehavet

Statoil ASA har fått samtykke til gjennomføring av leteboring med den flyttbare innretningen West Alpha. Samtykket gjelder avgrensningsbrønn 6406/3-7 som tilhører utvinningstillatelse 314.


Lokasjon brønn 6406/3-7

Brønnens geografiske posisjon (kartet) er 64° 46' 14.7" N, 06° 42' 29.3" Ø. Boringen planlegges igangsatt etter avsluttet boring av brønn 6506/11-8 (lenke), antatt primo juli 2006.

Boringen er antatt å ta 92 dager og i tillegg kan det bli aktuelt med produksjonstesting på ca 40 dager. Etter at boreoperasjonen er ferdig, vil brønnen bli plugget permanent.

West Alpha eies og opereres av Smedvig Offshore AS. Innretningen fikk (SUT) i desember 2001.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss