Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring i Barentshavet - utvinningstillatelse 229

Eni Norge AS (Eni) har fått samtykke til boring av to letebrønner i Barentshavet med den flyttbare innretningen Polar Pioneer.


Brønnene 7122/7-4 og 7122/7-5 ligger om lag 80 km nordvest for Hammerfest (kartet).

Brønnlokasjon

Leteboringen er planlagt å vare fra 1.10.2006 til 14.1.2007. Det kan bores i oljeførende lag i perioden fra 1. september til 28. februar.

Vårt vedtak bygger på Enis innsendte søknad med tilleggsdokumentasjon som viser at de planlagte operasjonene kan gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk.

Samtykket er gitt under forutsetninger som fremgår i samsvarsuttalelsen (SUT) for Polar Pioneer, utstedt 6.5.2004 med de forpliktelser SUT medfører for reder og operatør.

Lenker:

Pressekontakt i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret,
Tlf 970 54 064
E-post:
ole-johan.faret@ptil.no