Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring i Barentshavet med Polar Pioneer

StatoilHydro har fått samtykke til leteboring i Barentshavet med den flyttbare innretningen Polar Pioneer.


Samtykket gjelder avgrensningsboring på brønn 7123/4-1 S og sidesteg 7123/4-1 A.

Brønnen har følgende geografiske koordinater:

N 71° 36' 49.265",  Ø 23° 03' 48.754".

Vanndypet på stedet er ca 406 meter. Avstand til nærmeste land er 68 kilometer.


 
Områdekart

Boringen planlegges igangsatt så snart Polar Pioneer har avsluttet boreoperasjonen på brønn 7222/6-1.

Polar Pioneer opereres av Transocean Offshore. Operasjonen har en estimert varighet på 58 dager.

Lenker
• SFTs omtale av saken
• Leteboring i Barentshavet - roller og ansvar

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064