Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring i Barentshavet - brønn 7226/2-1

StatoilHydro har fått samtykke til leteboring av brønn 7226/2-1 (Ververis) med den flyttbare boreinnretningen Polar Pioneer.


Brønn 7226/2-1 tilhører utvinningstillatelse 395 og ligger 194 kilometer nord for Nordkapp. Avstand til Bjørnøya er 285 kilometer.

 

Lokasjonskart

Brønnen har følgende geografiske koordinater:

N 72° 53' 31.40",  Ø 26° 35' 38.99". Vanndypet på stedet er 347 meter.

Polar Pioneer opereres av Transocean Offshore. Innretningen fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT) i mai 2004.

Boringen planlegges igangsatt så snart Polar Pioneer har avsluttet boreoperasjonen på Tornerose (lenke). Estimert borestart er i begynnelsen av mai 2008. Operasjonen har en varighet på 53 døgn.

Lenker:

SFTs omtale av saken
Leteboring i Barentshavet - roller og ansvar

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064