Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring i Barentshavet – brønn 7224/6-1

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til leteboring av brønn 7224/6-1 (Arenaria) med den flyttbare innretningen Polar Pioneer.


Brønnen tilhører utvinningstillatelse 394 som ligger ca 162 km nord for Nordkapp (kartet).

Lokasjonskart

Brønnen har følgende geografiske koordinater:

N 72° 37' 29.1",  Ø 24° 54'  43.4". Vanndypet på stedet er 267 meter.

Polar Pioneer opereres av Transocean Offshore med hovedkontor i Stavanger. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) i mai 2004.

Planlagt borestart er i begynnelsen av juli 2008 så snart Polar Pioneer har avsluttet boreoperasjonen på Ververis for StatoilHydro. Aktiviteten har en forventet varighet på 50 døgn.

Før boreaktiviteten starter må StatoilHydro korrigere avvikene som er identifisert i ”Rapport etter tilsyn med planlegging og oppfølging av aktivitet med Polar Pioneer i forbindelse med boring av brønn 7123/4-1S”.

Lenke til SFTs omtale av saken

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

,
E-post: |