Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring i Barentshavet – brønn 7222/11-1

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til leteboring i Barentshavet med den flyttbare innretningen Polar Pioneer.


Samtykket gjelder boring av letebrønn 7222/11-1, Caurus (kartet) som tilhører utvinningstillatelse 228.

Brønnlokasjon 

Brønnen har følgende geografiske koordinater:

N 72° 04' 20.71",  Ø 22° 28' 27.38". Avstand til nærmeste land er 120 kilometer, vanndypet på stedet er 357 meter.

Oppstart av boringen avhenger av framdriften på Polar Pioneers pågående boreaktivitet på Arenaria. Planlagt borestart er i august 2008. Aktiviteten har en estimert varighet på 45 døgn.

Polar Pioneer opereres av Transocean Offshore med hovedkontor i Stavanger. Innretningen fikk samsvarsuttalelse  (SUT) i mai 2004.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |