Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring i Barentshavet – brønn 7125/4-2

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til leteboring av brønn 7125/4-2 med den flyttbare innretningen Polar Pioneer.


 Lokasjonskart (kilde: OD)

Lokasjonskart (kilde: OD)

Brønnen tilhører utvinningstillatelse 393 og har følgende geografiske koordinater:

N 71° 32' 46.23",  Ø 25° 00' 16.34". Nærmeste avstand til land er 46 kilometer. Vanndypet på stedet er 294 meter.

Boringen av brønn 7125/4-2 vil bli igangsatt så snart Polar Pioneer har avsluttet boreoperasjonen på bønn 7222/11-1 (lenke). Planlagt borestart er i september/oktober 2008. Operasjonen har en estimert varighet på 32 døgn.

Polar Pioneer er en Sonat/Hitachi designet, halvt nedsenkbar boreinnretning som eies og opereres av Transocean Offshore. Innretningen ble bygget ved Hitachi Zosen, Ariake, Japan. Polar Pioneer fikk samsvarsuttalelse (SUT) i mai 2004 (lenke).

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064