Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring - brønn 7125/4-1

Norsk Hydro Produksjon a.s (Hydro) har fått samtykke til leteboring i Barentshavet med den flyttbare innretningen Polar Pioneer.


brønnens lokasjonBrønn 7125/4-1 ligger ca. 44 km nord for Nordkapp (kartet). Brønnens geografiske koordinatorer er
71º 33' 00,6'' N 25º 14' 22,2'' Ø.

Brønnen tilhører utvinningstillatelse 393 med Hydro som operatør og Eni Norge AS, BG Norge AS og Petoro AS som øvrige rettighetshavere.

Vanndypet på lokasjonen er ca. 293 meter. Den halvt nedsenkbare boreinnretningen Polar Pioneer vil bli benyttet. Innretningen opereres av Transocean Offshore i Stavanger.

Leteboringen er planlagt å starte i desember 2006 og vil vare i ca. 40 dager. Det kan bores i oljeførende lag i perioden fra 1. september til 28. februar.

Vårt vedtak bygger på Hydros innsendte søknad med tilleggsdokumentasjon som viser at de planlagte operasjonene kan gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk.

Samtykket er gitt under forutsetninger som fremgår i samsvarsuttalelsen (SUT) for Polar Pioneer, utstedt 6.5.2004 med de forpliktelser SUT medfører for reder og operatør.

Lenker:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no

Telefon: 970 54 064