Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring av brønn 9/4-5

Petroleumstilsynet har gitt ExxonMobil Exploration and Production Norway AS samtykke til leteboring av brønn 9/4-5 med den flyttbare innretningen Mærsk Gallant (bildet).


Brønnen tilhører utvinningstillatelse 315 og ligger omtrent 180 km sørvest for Stavanger.

Aktiviteten starter tidligst i september 2005 og er av 97 til 150 dagers varighet, avhengig av eventuelle funn av hydrokarboner.

Mærsk Gallant opereres av Maersk Contractors Norge A/S. Innretningen fikk (SUT) i august 2002.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss