Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring av brønn 6406/1-4 på Haltenbanken

Eni Norge har fått samtykke til leteboring på blokk 6406/1 med den flyttbare boreinnretningen Ocean Vanguard.


Brønn 6406/1-4 tilhører utvinningstillatelse 256, der Eni Norge er operatør og RWE Dea Norge AS, DONG og Petoro er rettighetshavere.

Den planlagte leteboringen har sammenheng med leteboringen på brønn 6406/1-3 i 2004, som ble plugget og forlatt etter at blant annet strekksystemet for stigerøret ble slitt i stykker som følge av kjettingutrausingen fra Ocean Vanguard 14. desember.

Boringen av 6406/1-4 er planlagt å vare i 70 dager. Vanndybde på lokasjonen er 359 meter. Samtykket gjelder i perioden fra 10.7.2005 til 31.10.2005.

Ocean Vanguard er en boreinnretning av type Bingo 3000 som ble ferdigstilt i 1982 ved Trosvik Verksted AS. Den har senere gjennomgått en rekke oppgraderinger. Innretningen er klasset i DnV. Den eies og drives av Diamond Offshore Drilling Ltd. Ocean Vanguard fikk Petroleumstilsynets 2. juli 2004.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret
E-post: ole-johan.faret@ptil.no