Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring av brønn 15/9-22

Petroleumstilsynet har gitt ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (ExxonMobil) samtykke til leteboring av brønn 15/9-22 med den flyttbare innretningen Ocean Vanguard.


Ocean Vanguard (kilde: Diamond Offshore)Brønnen tilhører utvinningstillatelse 241 og ligger omtrent 235 km sørvest for Stavanger. Vanndybden på stedet er 107 m.

Boringen vil starte i september eller oktober 2005. Aktiviteten har en forventet varighet på mellom 30 og 70 dager, avhengig av eventuelle funn av hydrokarboner.

Ocean Vanguard (bildet) eies og opereres av Diamond Offshore Netherlands BV. Innretningen fikk i juli 2004.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss