Gå til hovedinnhold

Samtykke til installasjon av prekompresjon på Troll A

Oljedirektoratet har gitt Statoil ASA samtykke til installasjon av prekompresjon på Troll A.


Under prosjekteringen av Troll A plattformen var det forventet at trykket i reservoaret ville synke etter hvert som produksjonen forløp.

Det ble derfor tatt høyde for å plassere en egen modul med trykkøkningsutstyr på Troll A (bilde). Det ble også lagt tilrette for tilkobling inn mot produksjonssystemene ved at det ble installert tilkoblingspunkter på aktuelle rørsystemer.

Tidspunktet for når trykkøkning på Troll A er nødvendig avhenger av produksjonsrate, utvikling i reservoartrykket og markedsmessige forhold. Basert på gassalg allokert til Troll samt forventninger om nye gassalg og leveranser av tjenester til andre felt forventer Statoil at trykkøkningen vil være nødvendig i 2005.

Troll A

Trykkøkningsmodulen vil i hovedsak inneholde følgende komponenter:

  • trykkøkningskompressorer med smøroljesystem og drivere
  • væskeutskillersystem
  • varmevekslersystemer
  • kjølemedium sirkulasjonspumper

De to kompressorer som skal installeres før 2005 vil bli drevet med elektriske motorer med strømforsyning fra Kollsnes gassanlegg. I tillegg er det prosjektert løsninger for installasjon av flere kompressorer på et senere tidspunkt.