Gå til hovedinnhold

Samtykke til installasjon av nytt nmVOC-gjenvinningsanlegg på Mongstad

Statoil ASA har fått samtykke til installasjon av nytt nmVOC-gjenvinningsanlegg (non-methane volatile organic compounds) ved selskapets terminal i Lindås kommune.


Mongstad

Terminalen på Mongstad (foto: Statoil)

Statens forurensningstilsyn (SFT) har gitt pålegg til Statoil om å redusere utslipp av flyktige organiske sammensetninger - ikke metan (nmVOC-utslipp) ved terminalen på Mongstad. Utslippet oppstår under oljelasting til tankskip.

Selskapet har derfor besluttet å bygge et anlegg for oppsamling og gjenvinning av nmVOC som vil ligge i sin helhet inne på industrianleggsområde.

Når tankskip legger til havn ved kai på Mongstad, vil en nmVOC-lastearm bli koblet til fartøyets manifold. Gass fra skipets råoljetanker vil, ved hjelp av blåsere bli transportert gjennom rør til nmVOC-anlegget. Filtere som er installert oppstrøms blåserne, samler opp mulige partikler og væske som blir avgitt fra nmVOC'en i råoljetankene.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss