Gå til hovedinnhold

Samtykke til gjennomføring av undersøkelser, leteboring og produksjonboring på Norne og Åsgard

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Statoil ASA samtykke til gjennomføring av en rekke forskjellige boreaktiviteter med den flyttbare innretningen Stena Don på Norne- og Åsgardfeltet. Aktivitetene starter i februar og varer etter planene fram til slutten av 2006.


Vårt samtykkevedtak omfatter følgende aktiviteter:

  • Gjennomføring av undersøkelser med Stena Don der det skal bores dypere enn 200 m under sjøbunnen.
  • Gjennomføring av leteboringer med Stena Don.
  • Bruk av Stena Don til boreaktiviteter som produksjonsboring og slissegjenvinning.

Statoil spesifiserer i søknaden to definerte boreaktiviteter på Norne:

  • Boring av flergrensbrønnene 6608/10-D-3 BY1H og BY2H etter slissegjenvinning.
  • Boring av brønn 6608/10-E-4 BH med "through tubing rotary drilling" teknologi (TTRD).

Aktivitetene på Norne varer etter planen til midten av juni 2005. Deretter skal innretningen brukes til aktiviteter på Åsgard fram til september 2005.

Deretter skal Stena Don brukes til produksjonsboring på Norne, Åsgard og Heidrun. Aktivitetene på Heidrun dekkes av et tidligere samtykkevedtak.

De øvrige aktivitetene styres av produksjonsutviklingen på Norne og Åsgard. Planene omfatter også boring av avgrensningsbrønner i kjente geologiske strukturer.

Vi har gitt samtykke til aktivitetene med følgende vilkår:

  • Statoil oppdaterer Ptil kvartalsvis om planer for Stena Don et halvt år framover.
  • Statoil informerer Ptil ved konkretisering av planer om boring av avgrensningsbrønner.
  • Statoil informerer Ptil ved konkretisering av planer om boring av grunne undersøkelsesbrønner.

Stena Don. Kilde: Stena Drilling

Stena Don (bildet) opereres av Stena Drilling Ltd. Innretningen fikk (SUT) i mars 2002.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss