Gå til hovedinnhold

Samtykke til gjennomføring av leteboring med West Alpha i Norskehavet

Statoil ASA har fått samtykke til boring av letebrønn 6506/11-8 i utvinningstillatelse 134B.


Brønnen ligger i Norskehavet, 14 kilometer nordvest fra innretningen Åsgard A (kartet).

Områdekart Morvin

Formålet med boreoperasjonen er:

  • Å påvise tilstrekkelig volum med hydrokarboner i Garn- og Ileformasjonene.
  • Å utforske potensielt bedre reservoaregenskaper sørover på strukturen.
  • Å redusere dybdeusikkerheter.
  • Datainnsamling.

Boringen planlegges igangsatt etter avsluttet boring på Kristinfeltet (Lenke: Samtykke til bruk av West Alpha på Kristin), stipulert til primo mars 2006. Operasjonen er antatt å ta 92 dager. I tillegg kan det bli aktuelt med en produksjonstest på opptil 40 dager.

Etter at boreoperasjonen er ferdig vil brønnen bli plugget permanent.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss