Gå til hovedinnhold

Samtykke til gjennomføring av BUO på Volund- og Alvheimfeltet

Marathon Petroleum Norge AS (Marathon) har fått samtykke til å utføre bemannede undervannsoperasjoner (BUO) på Volund og Alvheim i forbindelse med utbyggingen av feltene.


Samtykket gjelder utføring av BUO med DSV (diving support vessel - dykkerfartøy) Acergy Osprey (bildet) i perioden 2008-2009.

Acergy Osprey (source: Acergy)

Det planlagte arbeidet er estimert til å ta 80 dager med oppstart ca 7. januar 2008. Arbeidet vil bli utført i seks faser, hver fase vil ta ca 14 dager.

Alvheim
Feltet blir bygget ut med havbunnsinnretninger knyttet opp mot en produksjons- og oljelagringsinnretning.
Entreprenøren Aibel (tidligere Vetco Aibel) har arbeidet med innretningen (skipet) siden i mars ifjor for å bygge om det tidligere tankskipet "Odin" til en FPSO*.

*FPSO
Forkortelse for Floating Production, Storage and Offloading. Flyttbar produksjonsinnretning.

Volund
Volundfeltet er lokalisert i blokk 24/9 i Heimdalområdet, 10 km sør for Alvheimfeltet. Det planlegges tre produksjonsbrønner og en vanninjeksjonsbrønn. Brønnstrømmen vil bestå av olje og gass og skal føres i rørledning til Alvheim.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss