Gå til hovedinnhold

Samtykke til gjennomføring av BUO på Veslefrikk

Statoil ASA (Statoil) har fått samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner (BOU) på Veslefrikk.


I januar 2007 fikk Statoil samtykke til gjennomføring av BUO i perioden 2007-2008 (lenke).

Statoil har nå søkt om endring av leverandør av dykkertjenester i forbindelse med Veslefrikk B reparasjonsarbeider. Denne dykkeroperasjonen vil foregå fra lett dykkerbåt "Risøy Jr." med "Far Saga" som moderfartøy.

Risøy Jr. and Far Saga

Lett dykkerbåt "Risøy Jr." og moderfartøy "Far Saga"

Ny leverandør av dykkertjenestene er Acergy AS. Varigheten av oppdraget antas å være ett døgn.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss