Gå til hovedinnhold

Samtykke til gjennomføring av BUO på Ekofisk og Eldfisk

Samtykke: ConocoPhillips Skandinavia AS (COPSAS) har fått samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner (BUO) på Ekofisk- og Eldfiskfeltet.


COPSAS har søkt om samtykke til gjennomføring av BUO i forbindelse med arbeid relatert til undersøkelser om det forekommer sprekkdannelse i sveiser i knutepunkter til stag på valgte innretninger og reinstallere signalbøye på rørledningen til Teeside.

Kilde: Aker Kværner

Formålet med en ”Sub Sea Isolation Valve” er å redusere konsekvensen av en stigerørslekkasje (reduksjon av lekkasjevarighet). Kilde: Aker Kværner 

Videre skal det kontrolleres posisjonsindikatorer til ventiler (”Sub Sea Isolation Valves” - SSIV) på rørledningen til Emden og Teeside, kontrolleres om det er lekkasje på innløpsventiler (vann) på leggene på 2/4-J samt inspiseres Eldfisk oljerørledningen for skader.

Pelican

Valgt underleverandør er Subsea7 med fartøyet DSV Seven Pelican (bildet). I følge samtykkesøknaden skal arbeidene starte i mai 2009.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |