Gå til hovedinnhold

Samtykke til gjennomføring av BUO på Ekofisk

Samtykke: ConocoPhillips Skandinavia AS (CoPSAS) har fått samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner (BUO) med dykkerfartøyet Seven Pelican.


Samtykket gjelder dykkerarbeid i forbindelse med installasjon av ny vanninnsprøytingsenhet 2/4-VA.

Illustration: CoPSAS

Arbeidet skal utføres i slutten av september 2009. Det vil i hovedsak bestå av å fjerne deler av eksisterende rørledning til 2/4-W og installere nytt rør og styringskabel til 2/4-VA undervannsmodul (illustrasjon).

I tillegg vil dykkerne også legge beskyttelsesstrukturer over deler av det nye røret og styringskabelen for den nye enheten.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |