Gå til hovedinnhold

Samtykke til gjennomføring av BUO mellom Eldfisk og Ekofisk

ConocoPhillips Skandinavia AS (ConocoPhillips) har fått samtykke til å utføre bemannede undervannsoperasjoner (BUO) mellom Eldfisk 2/7-B og Ekofisk 2/4-J med DSV DSND Pelican.


ConocoPhillips fikk i februar 2007 samtykke til gjennomføring av BUO mellom Eldfisk og Ekofisk med DSV Agercy Osprey (lenke).

DSV DSND Pelican

Agercy Osprey er for tiden ikke tilgjengelig for oppdraget som nå skal utføres av DSV DSND Pelican (bildet).

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss