Gå til hovedinnhold

Samtykke til gjennomføring av BUO i 2009

Samtykke: StatoilHydro Petroleum AS (SH), ExxonMobil Norway og Gassco AS (Selskapene) har fått samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner (BUO) i tidsrommet 1.2.-31.12.2009.


Samtykkesøknaden er utformet av SH på vegne av Selskapene . Søknaden gjelder BUO som skal gjennomføres under en kontrakt mellom SH og Technip Norge AS (Technip) som har en løpetid fra 1.1.2007 til 31.12.2011.

I følge en avtale mellom Selskapene (”Samarbeidsavtale for undervannstjenester”) kan også ExxonMobil og Gassco utføre BUO under kontrakten mellom SH og Technip.


Skandi Arctic (source: Technip)
 

Technips nye dykkerfartøy DSV Skandi Arctic (bildet) planlegges tatt i bruk ved Selskapenes BUO.

SH skal gjennomføre en rekke definerte drifts- og prosjektoppgaver ved metningsdykking på Gullfaks, Sleipner, Statfjord C og Heimdal. Vanndybden er mellom 85 meter (Sleipner) og 135 meter (Gullfaks).

På Veslefrikk, Oseberg C og Grane har SH planlagt overflateforsynt dykking. Vanndybden er ca 16 meter.

ExxonMobil planlegger å gjennomføre overflateforsynt dykking på Jotun. Vanndybden er ca 18 meter.

Gassco har ikke identifisert behov for egne planlagde BUO, men erfaringer fra tidligere år viser at det kan oppstå behov for pr dato udefinerte drifts- og prosjektoppgaver relatert til Selskapenes lisensområder og rørsystemer.

Selskapene har beredskaps- og mobiliseringsplaner relatert til eventuelle skader på undervannsinnretninger/rørledninger. For å kunne ivareta denne beredskapen er Selskapene avhengige av et forhåndsgodkjent samtykke til gjennomføring av BUO.

Petroleumstilsynet har en gjennomgang i forkant av operasjonene hvis det skulle oppstå udefinerte drifts- og prosjekt oppgaver eller en beredskapssituasjon.
 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |