Gå til hovedinnhold

Samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner ved kompressorinnretningen H-7

Gassco AS (Gassco) har fått samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner (BUO) i forbindelse med installering av et omløpsrør (by-pass) rundt innretningen H-7 som står på tysk kontinentalsokkel.


illustrasjon H-7 by-passInnretningen H-7 ble i sin tid tatt i bruk som kompressorinnretning for gassrørledningen fra Ekofisk til Emden i Nordvest-Tyskland.

Ny teknologi har ført til at H-7 ikke lenger er nødvendig for transport av gassen.

Dette er grunnen for at Gassco nå ønsker å installere et omløpsrør på sjøbunnen rundt innretningen H-7.

Dykkeroperasjonene vil bli utført av SUBSEA 7.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss