Gå til hovedinnhold

Samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner på Ekofisk og Eldfisk

ConocoPhillips Skandinavia AS har søkt om samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner (BUO) i forbindelse med ikke destruktiv testing (NDT) av sveis i bærende konstruksjoner på flere innretninger på Ekofisk samt Eldfisk A.


DSV DSND Pelican (kilde: SUBSEA7)Formålet med aktiviteten er å kartlegge eventuelle svakheter (cracks) i stålunderstellene på 6 innretninger på Ekofisk og på Eldfisk A.

Dykkingen vil bli utført av SUBSEA7 som er hovedentreprenør for ConocoPhillips. Aktiviteten vil starte i slutten av april eller i begynnelsen av mai 2005 og vil bli utført med dykkerfartøyet DSV DSND Pelican (bildet).

Vi har gitt samtykke til aktiviteter som omsøkt 8. april 2005.

Relatert lenke: Tilsyn med teknisk integritet av bærende konstruksjoner

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss