Gå til hovedinnhold

Samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner på Ekofisk

ConocoPhillips Skandinavia AS har fått samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner med dykkerfartøyet DSND Pelican.


Dykkeoperasjonene vil bli gjennomført på Ekofiskfeltet i forbindelse med undervannsinspeksjoner og i tilknytning til FTP By-pass prosjektet.

DSND Pelican (kilde: Subsea 7)Undervannsinspeksjonene innebærer "ikke-destruktiv testing" (NDT) på understellene til innretningene 2/4-H, 2/4-FTP, 2/4-B og 2/4-C.

FTP By-pass prosjektet går ut på at produksjonsstrømmen fra 2/4-B som nå ledes til 2/4-J via 2/4-FTP, føres direkte til 2/4-M.

Dykkingen fra DSND Pelican (bildet) vil bli utført av SUBSEA7 som er hovedentreprenør for ConocoPhillips.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss