Gå til hovedinnhold

Samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner - Langeled

Gassco AS har fått samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner i forbindelse med Langeled fase 3.


Langeled gasstransportsystemOm Langeled
Gasstransportsystemet Langeled skal transportere gass fra blant annet landanlegget for Ormen Lange på Nyhamna, via et tilknytningspunkt på stigerørsinnretningen på Sleipner til en ny mottaksterminal i Easington på østkysten av England, se kartet. Rørledningen er verdens lengste (om lag 1200 kilometer).

Fase 1 og 2
Under fase 1 (2005), ble stigerør og rørsløyfer mot planlagt ventilstasjon på Sleipner installert.

Under fase 2 (2006), ble ventilstasjon installert ved endene av rørsløyfene, og denne ble knyttet opp mot rørsløyfene og mot sydgående rørledning. I tillegg ble det gjennomført en midtlinjesveis på sydgående rørledning.

Operatøransvar
I september 2006 overtok Gassco AS operatøransvaret for hele Langeledrørsystemet, inkludert fase 3 som ikke er ferdigstilt. Statoil ASA (Statoil) står for utføring av ferdigstillingen (TSP = Technical Service Provider).

Statoil ASA har på vegne av Gassco, søkt om samtykke til å utføre bemannede undervannsoperasjoner for å ferdigstille Langeled fase 3.

Arbeidsomfang
Arbeidet vil bestå av oppknytting av nordgående rør til ventilstasjonen ved Sleipner (84 meter vanndyp) i tillegg til to midtlinjesveiser på denne rørledningen (150 og 121 meter vanndyp).

Acergy Osprey (kilde: Acergy Offshore AS)

Leverandør for oppdraget er AS7-JV. Dykkefartøyet er Acergy Osprey (bildet) som eies av Acergy Offshore AS. Oppdragets varighet er beregnet til ca 52 døgn.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss