Gå til hovedinnhold

Samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner i 2005 og 2006

Statoil ASA har på vegne av flere operatørselskaper søkt om samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner (BUO) i perioden 2005-2006 med fartøyene DSV DSND Pelican, DSV Seaway Osprey, DSV Toisa Polaris og lettbåt av type Jacob 3.


Selskapene Statoil ASA, Esso Norge AS og Norsk Hydro Produksjon a.s vil i tiden fram til desember 2006 gjennomføre en rekke BUO som beskrives i søknaden. Søknaden omfatter også Gassco AS og Pertra AS som kan få behov for gjennomføring av BUO i det aktuelle tidsrommet.

Pelican, Seaway Osprey og Toisa Polaris

Pelican, Seaway Osprey og Toisa Polaris

Petroleumstilsynet har gitt samtykke for aktivitetene, begrenset til maksimal 180 m dykkedybde. Selskapene må oversende nærmere informasjon i god tid før de enkelte aktivitetene igangsettes.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss