Gå til hovedinnhold

Samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Esso Norge AS, Norsk Hydro Produksjon AS, Statoil ASA og Gassco AS samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner (BUO) i 2007 og 2008.


Samtykkesøknaden omfatter undervannsoperasjoner som Statoil, Esso, Hydro og Gassco (heretter kalt "selskapene") gjennomfører i 2007 og 2008.

DSV Wellservicer

Søknaden gjelder gjennomføring av planlagte og ikke-planlagte BUO med fartøyet DSV Wellservicer (bildet) og lettbåt i henhold til kontrakt mellom Statoil og Technip Norge AS. "Selskapene" vil utføre sine omsøkte aktiviteter samt ikke-planlagte aktiviteter (for eksempel beredskapsdykking) i henhold til en samarbeidsavtale mellom operatørene. Statoil er Technical Service Provider (TSP) for undervannsoperasjoner som Gassco vil gjennomføre.

Dette samtykket gjelder slike aktiviteter utført på de rørledninger som "selskapene" har ansvar for, herunder også rørledninger på utenlandsk sokkel som dekkes av norsk jurisdiksjon.

Hvis slike oppdrag må utføres av andre aktører enn Technip Norge AS, vil selskapene søke om eget samtykke.

Det understrekes at informasjon angående planlagte og ikke-planlagte aktiviteter skal oversendes oss i god tid før undervannsoperasjoner igangsettes.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss