Gå til hovedinnhold

Samtykke til fortsatt bruk av MTS-rørledningen ved Oseberg C

Norsk Hydro Produksjon AS (Hydro) har søkt om samtykke til videre drift av MTS-rørledningen ved Oseberg C fram til 2015.


MTS-rørledningen mellom Oseberg C og Oseberg B (illustrasjon) har en diameter på 14", er 14 868 meter lang og ble installert i 1990. Ledningen er i utgangspunkt designet for en levetid på 10 år.

illu mts pipeline

I følge Hydro har rørledningen vært og er fortsatt et viktig bidrag for optimal ressursutnyttelse av oljereservene fra Osebergfeltet.

Hydro og Det Norske Veritas har foretatt en vurdering og konkludert med at rørledningens integritet er ivaretatt på en tilfredsstillende måte fram til 2015.

Vi har gitt Hydro samtykke som omsøkt 28.9.2007.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss