Gå til hovedinnhold

Samtykke til fjerning av beredskapsfartøy for Transocean Searcher

Statoil ASA har tidligere fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Transocean Searcher (bildet) til produksjonsboring, komplettering og brønnintervensjon på Åsgardfeltet fram til november 2006. I samtykkesøknaden var det en forutsetning fra selskapets side at det skulle brukes et beredskapsfartøy under aktiviteten. Nå har Statoil søkt om samtykke til å fjerne fartøyet.


Bakgrunnen for søknaden er at Åsgardfeltet er inkludert i områdeberedskap for Haltenbanken.

Intensjonene med innføring av områdeberedskap er å drive effektivt beredskapssamarbeid innenfor geografiske områder, og mellom forskjellige operatørselskaper ved å benytte felles ressurser.

Arbeidet med områdeberedskap har medført at man har fått en ny generasjon beredskapsfartøyer. I tillegg er det plassert fullt utrustede SAR-helikopter både på Haltenbanken og Trolll/Oseberg.

Etter at samtykke til bruk først ble gitt i februar 2004 er det blitt gjennomført tekniske, organisatoriske og operasjonelle endringer på Transocean Searcher slik at innretningen nå selv ivaretar nærberedskap med egne ressurser i ulykkessituasjon "Mann-overbord".

Med grunnlag i innsendt dokumentasjon har vi gitt vårt samtykke til fjerning av beredskapsfartøyet for Transocean Searcher for den perioden innretningen ligger på Åsgardfeltet og er inkludert i områdeberedskap for Haltenbanken.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss