Gå til hovedinnhold

Samtykke til fjerning av beredskapsfartøy

Petroleumstilsynet har gitt Statoil ASA samtykke til å fjerne beredskapsfartøyet som er dedikert Huldra-Veslefrikk (HVF).


HVF ligger i Troll/Osebergområdet, og er en del av områdeberedskapskonseptet som ble innført i 2002. Som følge av at mann-over-bordberedskapen ikke var basert på to uavhengige systemer, har HVF beholdt sitt beredskapsfartøy.

Veslefrikk

Veslefrikk (Foto: Øyvind Hagen, Statoil)

Livbåtene på hovedmønstringsstasjonen blir nå skiftet fra konvensjonelle til frittfall-livbåter, og livbåtene på Veslefrikk A blir oppgradert for å kunne tas om bord på det nye områdeberedskapsfartøyet.

Samtykket til å fjerne det omtalte beredskapsfartøyet ved HVF gjelder fra det tidspunktet frittfall-livbåter er installert på innretningen.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss