Gå til hovedinnhold

Samtykke til driftsstart på Kårstø

Petroleumstilsynet har gitt Gassco AS samtykke til driftsstart etter endring av eksisterende virksomhet på Kårstø i forbindelse med prosessering av rikgass fra Kristin.


Kristingassen skal ilandføres og prosesseres på Kårstø.

I den sammenheng er det nødvendig å utvide ekstraksjonsanlegget på Kårstø. I tillegg er det bygd et anlegg for øket etanproduksjon og fjerning av kulldioksyd (CO2) fra salgsgassen.

I den forbindelse har myndighetene v/ Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomgått detaljert informasjon gjennom PAD- DPCU II og PAD- CRAIER.

Dette prosjektet (flere delprosjekt) har vært fulgt av DSB gjennom DBE/DSB`s tilsynsregime i 2002/2003 og anlegget møter de krav som settes i landregelverket gitt i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven.

Siden anlegget fortsatt er under bygging er det besluttet at Ptil skal gi nødvendige samtykker for anlegget; dvs. Ptil skal gi samtykke til driftsstart på Kårstø ifm. prosessering av rikgass fra Kristin. Et slikt samtykke ble gitt til Gassco AS 1.3.2004 som operatør for anlegget på Kårstø.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss